kontaktujte nás 233 025 011

Více než 20 let dodáváme svařovací automaty a roboty.

KLADKOVÁ / OTOČNÁ POLOHOVADLA

Pro průběžné sledování svaru resp. navádění hořáku na ideální trajektorii během svařovacího procesu jsme vyvinuli systémy, které je možné dodat jako součást vlastních svařovacích automatů nebo instalovat na starší zařízení jiných výrobců. Systémy jsou dodávány s motorickými saněmi potřebného zdvihu a nosnosti dle konkrétní aplikace.

 • AVC – ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VZDÁLENOSTI HOŘÁKU OD POVRCHU MATERIÁLU
 • MT11.3 – ELEKTROMECHANICKÉ DOTYKOVÉ ČIDLO PRO NAVÁDĚNÍ HOŘÁKU
 • LASER GUIDE – LASEROVÝ SYSTÉM SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ GEOMETRIE SVAROVÉ SPÁRY

Pro ruční nebo mechanizované svařování, stehování, broušení a další operace dodáváme otočná naklápěcí polohovadla řady Rotolift.

Systém AVC – Arc Voltage Control – slouží k preciznímu udržování konstantní vzdálenosti hořáku od povrchu svařovaného materiálu při svařování metodou WIG nebo plasmou.

Naše AVC zařízení pracuje se všemi běžnými svařovacími zdroji včetně těch svářecích souprav, které využívají při zapalování oblouku obrácenou polaritu.

Systém po zapálení oblouku průběžně měří napětí na oblouku, které porovnává s referenční hodnotou, uloženou v paměti řízení. Referenční hodnota napětí se zadává digitálně přes ovládací panel nebo se automaticky odměří na začátku svaru. Podle velikosti a směru odchylky systém automaticky koriguje polohu – výšku – hořáku pomocí motorických pohybových saní.

AVC je dodáváno jako samostatné zařízení, tzn. včetně rozvaděče a motorických saní požadované délky (pro dodatečnou montáž na svařovací stroj) nebo je již při dodávce integrováno do řízení svářecího automatu.

Pro navádění hořáku u mechanizovaných a automatizovaných svařovacích zařízení nabízíme dotykové čidlo třetí generace s typovým označením MT11.3.

V tělese čidla, které je zabudováno v odolném masivním pouzdru, se mechanické výchylky koncového členu převádí na dva spojité analogové signály, signalizující velikost odchylky svarové spáry ve vodorovném a svislém směru.

Snímané hodnoty jsou filtrovány a matematicky zpracovány speciálním výpočetním algoritmem, který automaticky provádí korekce zjištěných odchylek podle úhlu natočení tělesa čidla, směru pohybu a dalších parametrů.

Podle takto zpracovaných hodnot se se zpožděním, odpovídajícím vzdálenosti konce „tykadla“ od hořáku a rychlosti pohybu, koriguje poloha hořáku, zavěšeného na křížových motorických saních.

Těleso čidla je upevněno na stroji, tykadlo je „vlečeno“ ve svarové spáře. Tvar zakončení dotykového prvku – tykadla – lze volit podle tvaru snímaného povrchu.

Základní technické údaje

 • DÉLKA: 300 MM
 • ŠÍŘKA: 50 MM
 • VÝŠKA: 50 MM
 • HMOTNOST: 0,9 KG
 • PRACOVNÍ TEPLOTA: 10°C AŽ +60 °C
 • NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 24V DC
 • JMENOVITÝ PROUD: 30 MA
 • TLAKOVÝ VZDUCH:
  • Pracovní tlak: 6 bar
  • Spotřeba vzduchu: max. 10 l/min

Bezkontaktní systém sledování svaru LaserGuide lze s výhodou použít jak u mechanizovaných strojů, tak u robotizovaných pracovišť.

LaserGuide je výkonný kamerový systém, pracující na principu optické triangulace.

Robustní hardware a výkonný software zaručují bezproblémovou funkci i v těžkých podmínkách vysokovýkonného svařování nebo svařování materiálů s vysokým leskem.

Software s pokročilými funkcemi pro rozpoznávání povrchu umožňuje určit polohu svaru a rozpoznat geometrii a velikost svarové spáry a údaje pak využít pro sledování polohy spáry a adaptivní řízení svařovacího procesu.

Za použití speciálního software je možné realizovat také inspekci provedených svarů.

Technické parametry kamery verze SH_1-WR / SH_3 HR

 • DÉLKA: 300 MM
 • ŠÍŘKA: 50 MM
 • VÝŠKA: 50 MM
 • HMOTNOST: 0,9 KG
 • PRACOVNÍ TEPLOTA: 10°C AŽ +60 °C
 • NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 24V DC
 • JMENOVITÝ PROUD: 30 MA
 • TLAKOVÝ VZDUCH:

Princip a funkční uspořádání

Kamera je pomocí adaptéru namontována na zápěstí robota nebo na držáku svařovacího hořáku.

Během svařovacího procesu kamera „snímkuje“ povrch svařence před svařovacím hořákem. Údaje o poloze a geometrii svarové spáry, zpracované průmyslovým PC kamery, jsou dále odesílány do řídicího systému robota nebo svařovacího automatu, které z nich průběžně propočítává správnou polohu TCP a s odpovídajícím časovým zpožděním navádí jednotlivé osy stroje.

Galerie fotografií

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mechanizovaná součást? Robot? Integrace?

Kontaktujte nás!