Portály a sloupy/manipulátory

Svařovací portály a sloupy („Column+Boom“) nalézají široké možnosti použití při svařování velkorozměrných součástí, jako jsou ocelové konstrukce, jeřábové nosníky, podélníky silničních a kolejových vozidel či velkorozměrné nádrže. Volba nejvhodnější koncepce stroje, jeho konstrukce, velikost a vybavení závisí nejen na rozměrech svařovaných dílů, ale i na prostorovém uspořádání pracovních stanic, manipulačních možnostech atd. a je vždy předmětem detailního technického posouzení.

Technický popis

Produkty

Úvodní stránka