kontaktujte nás 233 025 011

Více než 20 let dodáváme svařovací automaty a roboty.

PORTÁLY A SLOUPY/MANIPULÁTORY

Svařovací portály a sloupy („Column+Boom“) nalézají široké možnosti použití při svařování velkorozměrných součástí, jako jsou ocelové konstrukce, jeřábové nosníky, podélníky silničních a kolejových vozidel či velkorozměrné nádrže. Volba nejvhodnější koncepce stroje, jeho konstrukce, velikost a vybavení závisí nejen na rozměrech svařovaných dílů, ale i na prostorovém uspořádání pracovních stanic, manipulačních možnostech atd. a je vždy předmětem detailního technického posouzení.

Technický popis

Se nejčastěji používají pro svařování rotačních nádob (v kombinaci s kladkovými polohovadly RB), v provedení s pojezdem jsou vhodné též pro podélné svařování rozměrných ocelových konstrukcí.

Sloup je kotven k podlaze haly nebo montován na pojízdnou plošinu pro pojezd po kolejové dráze. Svislý pohyb ramene elektromotorem a řetězem je vybaven havarijním záchytným mechanismem.

Rameno (programovatelná lineární osa) s univerzální přírubou v čele je připravena pro montáž doplňkových saní se svařovací hlavou

Volitelná výbava

  • KOLEJOVÁ DRÁHA
  • MOTORICKÉ SANĚ PRO NASTAVENÍ HOŘÁKU
  • PENDLOVACÍ JEDNOTKA
  • SLEDOVACÍ ČIDLA – ELEKTROMECHANICKÉ DOTYKOVÉ ČIDLO MT11, LASEROVÁ KAMERA

Rozměry (výška × délka ramene ) min 1 × 1 – max. 5 × 4 m

Standardní vybavení s AC-elektromotorem se zpětnou vazbou pro podélný pojezd s možností rozšíření o další poháněné nebo nepoháněné suporty pro pohyb svařovacích hořáků:

  • S AC-SERVOMOTORY PRO SYNCHRONNÍ POHYB HOŘÁKU VE VÍCE OSÁCH PODLE PROGRAMU NEBO SIGNÁLŮ SLEDOVACÍHO ČIDLA,
  • S PNEUMATICKÝM VÁLCEM NEBO PRUŽINOU PRO JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ POLOHY RESP. PRO MECHANICKÉ KOPÍROVÁNÍ POLOHY SVARU.

Portál BPP

Svařence se ustavují podél pojezdové dráhy z jedné (výložník je pevně montován na vrchní přírubu sloupu) resp. z obou stran (sloup je osazen ložiskem pro manuální nebo motorickou rotaci výložníku s pneumatickou aretací ve 2-3 polohách).

Nosný sloup a pojezdová dráha jsou vyrobeny jako masivní ocelové svařované konstrukce, výložník a nosník svislého pojezdu jsou ocelové nebo z hliníkových profilů. Pro lineární pojezdy jsou použita kuličková vedení a ozubené hřebeny. Jako volitelnou výbavu nabízíme rotační hlavu pro programově řízené nebo manuální otáčení hořáku kolem svislé osy.

Portál BPP

Používá se především pro svařování rozměrných ocelových konstrukcí. Rám stroje se dvěma podpěrnými bočnicemi zaručuje větší tuhost systému i při použití více svařovacích hořáků.

Svařence se ustavují do přípravků, umístěných mezi pojezdovými kolejemi portálu. Jedna kolejnice může být osazena ozubeným hřebenem, druhá slouží jako podpěrná dráha pro druhou bočnici portálu.

Suporty (obvykle 2 nebo 4 ks) jsou podle konkrétního provedení zavěšeny na vrchní nosník rámu (svisle) nebo k bočnicím (vodorovně).

Galerie fotografií

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mechanizovaná součást? Robot? Integrace?

Kontaktujte nás!