kontaktujte nás 233 025 011

Více než 20 let dodáváme svařovací automaty a roboty.

LPG-lahve, vzduchojemy, bojlery, hasicí přístroje,…

Podélné svařování pláště

Svařovací automaty typu ZEPIN, dodávané v řadě rozměrových typů a konstrukčních provedení, s širokým doplňkovým příslušenstvím.

V základním provedení určeny pro ruční zakládání materiálu, pro nasazení ve výrobní lince lze vybavit systémem automatického ustavení a upnutí zakružených trubek nebo spojit se zakladačem polotovarů.

Přivařování nátrubků a přírub

Poloautomaty BRP-HP a BRP-OH (pro nátrubky v ose víka) nebo univerzální stroj BRP-OH-V (pro nátrubky mimo osu víka nebo do pláště nádoby) s programově řízenou rotací a svislým pohybem hořáku.

Součástí stroje je programovatelný řídící systém, umožňující naprogramovat současné pohyby metodou teach-in.

Obvodové svařování

Řada svařovacích zařízení typu BRP-VP s vodorovnou osou rotace nádoby, které je upínána mezi lícní desku hnaného polohovadla a lícní desku nebo středící trn upínacího koníku. Při instalaci v lince lze dodat automatické středící čelisti, které zajistí správné sestavení pláště vůči víkům.

Speciální provedení pro plně-automatizovaný provoz

Každý z nabízených typů strojů je možné konstrukčně upravit a doplnit zakládacími mechanismy, které dovolí vřadit stroj do polo- nebo plně-automatizované výrobní linky.

Galerie fotografií

... ... ... ...

Mechanizovaná součást? Robot? Integrace?

Kontaktujte nás!